BIGBAG AANVULGROND

35,50 per Bigbag (1 m³)

Het goedkope alternatief voor Teelaarde.

Categorie:

PRODUCTKENMERKEN

  • AW-waarde
  • Aanvulgrond is niet gezeefd waardoor er kans is op een kleine bijmenging

LOS STORTEN

Heeft u het product liever los gestort? Neem dan contact met ons op.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Uitermate geschikt voor het ophogen/aanvullen van plantsoenen, tuinen, gazons, perken, borders en bloembakken.