EEN GREEP UIT ONZE BODEMPRODUCTEN

TUINAARDE

Bevat minerale delen en voldoende organische bestanddelen, waardoor de vegetatie goed gedijt. De zwarte grond bevat genoeg structuur en heeft van nature het juiste bodemleven in zich. Vrij van verontreinigingen zoals, puin, asfalt, ijzer en hout.
Voor het ophogen en aanvullen van plantsoenen, tuinen, gazons, perken, borders en bloembakken.

BEMESTE TUINAARDE

Bemeste tuinaarde is een samengestelde tuingrond. De aarde wordt verrijkt met een 1e kwaliteit tuinturf en met diverse toevoeging van organische meststoffen. De toegevoegde meststoffen zijn langzaam werkend, deze hulpstoffen zijn belangrijk en nodig in het groeiseizoen. Dit draagt bij aan een goede teelt en optimale groei en bloei van uw planten, struiken, bomen en gazons.
Voor het aanleggen van een tuin, siertuin, moestuin, borders, plantgaten en boomgaten.

TUINTURF

Tuinturf afkomstig uit de Baltische Staten van zeer goede kwaliteit. Onkruidvrij, Verlaagt de pH waarde (zuurgraad) in de grond
Voor het afwerken van tuin, siertuin en plantgaten van zuurminnende planten en gewassen, zoals bijvoorbeeld rhododendron of heide.

GFT KEUR COMPOST

Productkenmerken:

 • Fractie 0-12 mm
 • Verbetering van de structuur van de grond
 • Verhoging van het organisch stofgehalte van de grond
 • Droog, rul en goed uitgerijpt.
 • Voor het opwaarderen van arme grond en groeiplaatsverbetering. 10% door de bovenste laag van het bestaande materiaal werken zodat de verbetering door de gehele grond zal treden.

  SIERTUINBEMESTING

  Siertuinbemesting is een samengesteld product en verbetert de structuur van de grond. Voegt voeding en organische stof toe, verrijkt het leven in de bodem en zorgt voor het juiste bodemleven met veel functionele vezels

  Voor het afwerken en verrijken van tuin, siertuin, moestuin, borders en plantgaten. De grond altijd goed door de bestaande grond mengen om verbranden te voorkomen. De nieuwe plant nooit direct in deze grond plaatsen.

  FRANSE BOOMSCHORS DECOR

  De boomschors afkomstig van de Franse Zeeden heeft een stevige en harde structuur en is daardoor duurzaam en slijtvast. Levensduur van ca. 5 jaar, de boomschors composteert vanzelf. Door het eventueel te blijven aanvullen, blijft er altijd een afdeklaag. Roodachtige bruine kleur. Niet harsachtig en daardoor geschikt voor vele toepassingen.
  Voor het aanbrengen van wandelpaden, valondergrond voor speeltuinen, decoratief afdekken van borders en bloembakken, maar ook tegen uitdroging van de grond en als natuurlijke vochtregelaar in plantvakken.

  BOMENGROND

  Bomengrond is een samengesteld grondproduct en is vooral geschikt voor bomen in parken en plantsoenen. De grond bevat belangrijke voedingsstoffen voor uw boom en zorgt voor een sterke wortelgroei.
  Voor het planten van bomen en struiken.

  BOMENZAND

  Bomenzand is een samengesteld grondproduct die zorgt voor een optimale wortelgroei en een gezonde groei van de boom. Bomenzand wordt toegepast onder licht te belasten verhardingen zoals trottoirs, opritten en terrassen.
  Voor het planten van bomen en struiken in gesloten verharding, plantvakken, bermen en plantsoenen.

  BEUKENBLADAARDE

  Beukenbladaarde bestaat uit verteerde humeuze gecomposteerde bladeren van voornamelijk beukenbomen. Het verbeterd de structuur van de grond, geeft een impuls aan het bodemleven en het vocht wordt beter vastgehouden. Aangebracht als mulchlaag onderdrukt het onkruidgroei, voorkomt het dichtslaan van de grond door regenbuien en gaat uitdroging tegen.
  Voor het afwerken van, sier- en moestuin, plantsoenen en bij het planten van bomen.

  CHAMPOST

  Champost (champignonmest) verbetert de structuur van uw bodem, voedt het bodemleven en bevat ook al heel wat direct opneembare voedingsstoffen. Champost bevat paardenmest, kippenmest, gecomposteerd stro en kalk.
  Voor het bemesten van tuin en gazon.

  Verse houtchips 0-40 mm

 • Verse houtsnipper van houtsoort, hoofdzakelijk lariks / douglas
 • Harde structuur
 • Weinig boomschors en bevat fijne en grovere delen
 • Vrij van verontreiniging
 • Mooie lichtbruine kleur
 • Niet harsachtig
 • Constante samenstelling
 • Soortelijk gewicht ca. 500 kg per m³
 • In borders van tuinen
 • Als onkruidbestrijder
 • Decoratie
 • Vochtregelaar in bloembakken
 • Tuinen
 • Dierenverblijven
 • Wandelpaden
 • Parkeerplaatsen
 • Biobrandstof
 • Verwijder het eventueel aanwezige onkruid. Egaliseer de bodem waar de houtsnippers gestrooid worden. Aanbrengen in een laag van 5 centimeter. Een dikkere laag heeft een gunstiger effect op de onderdrukking van onkruid. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld intensieve betreding) is het aan te bevelen eerst gronddoek aan te brengen.
 • De bestaande grond droogt minder snel uit.
 • Het beschermt de vaste planten in uw tuin tegen de vorst
 • Het geeft uw tuin een eigentijds en natuurlijk aanzicht
 • Het vermindert de kans op onkruidgroei (in combinatie met het gebruik van anti-worteldoek)
 • Het heeft een positief effect op het bodemleven.
 • Inlands Boomschors grof

 • Naaldboomschors is verkregen uit productieprocessen bij houtzagerijen van het ontschorsen van boomstammen van de grove den, fijnspar en douglas boom.De boomschors om de stammen wordt machinaal gescheiden van het hout van de stam.
 • De schors heeft een lichtbruine tot zeer donkerbruine kleur
 • De schors kan harsachtige delen bevatten
 • Vrij van verontreinigingen
 • Soortelijk gewicht ca. 750 kg per m³
 • Decoratief afdekken van borders van tuinen.
 • Vochtregelaar in bloembakken.
 • Wandelpaden.
 • Filtersystemen en biofilters.
 • Verwijder het aanwezige onkruid.
 • Egaliseer de bodem.
 • In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld intensieve betreding) is het aan te bevelen eerst gronddoek aan te brengen.
 • Aanbrengen in een laag van 5 centimeter. Een dikkere laag heeft een gunstiger effect op de onderdrukking van onkruid.
 • De bestaande grond droogt minder snel uit.
 • Boomschors beschermt de vaste planten in uw tuin tegen de vorst.
 • Boomschors geeft uw tuin een eigentijds en natuurlijk aanzicht.
 • Boomschors i.c.m. het gebruik van anti-worteldoek vermindert de kans op onkruidgroei.
 • Boomschors heeft een positief effect op het bodemleven.
 • Boomschors gaat overmatige verdamping tegen.